top of page
pngegg (2).png
pngegg (2).png
Natália Okolicsányiová: FOR YOU WITH LOVE
Výstava prebieha

Vernisáž: 19. 1. 2024
Trvanie výstavy: 20. 1. − 1. 3. 2024
Kurátor: Andrej Jaroš
Adresa: Baštová 1, Bratislava
Séria obrazov má predstavovať okrem iného (malé, stredné formáty) aj veľkoformátovú maľbu figurálnych a figuratívnych motívov prirodzene nadväzujúcu na Natáliinu predošlú tvorbu. Jej tvorba priebežne mapuje isté (auto)biografické príbehy, odkazuje na rafinované dianie v životoch ženských predstaviteliek - ako hlavných aktérok.

Tentokrát sa v sérii symbolicky zameriava na odkazy k slnku - jas - pocit vnútorného svetla, hľadanie bytostnej žiary, túžba po "pobyte na obláčiku" - cesta do symbolického neba a podobne. Akty, odohrávajúce sa v obrazoch by mali navodiť pocit automaticky vykonávanej činnosti, dôležitej pre mentálne živobytie – nielen telesné, ale aj duchovné vyžitie exponovaných ženských postáv a teda istá existenčná dávka je v motívoch prioritou.
Slovo autorky
"Moju maľbu predovšetkým chápem a tvorím v symboloch a ich metafyzickom (nebeskom) pôsobení nielen na seba samú - ale aj na publikum. Práve "náhodne" objavené motívy, vznikajúce v procese dotvárajú nakoniec jasne uchopený, vopred pre"myslený", či navrhnutý zámer. Maľba je expresívneho charakteru, s racionalizovanými prvkami, no abstrahujúca forma často posúva významy.”
Umelecká tvorba
O autorke
Od roku 2015 aktívne vystavovaná tvorba najmä v rámci slovenskej galerijnej scény, na autorských a skupinových výstavách, taktiež niekoľko spoločne realizovaných projektov s výtvarníkom Viktorom Fučekom.
V roku 2019 - ukončené doktorandské štúdium na FVU AU BB v Ateliéri kritickej analýzi obrazu u Štefana Balázsa 
bottom of page