top of page

Matej Kaminský

"X označuje miesto pokladu"

Kurátor: Andrej Jaroš

9.7.-31.7.2018

Fotograf: Danka Lacová

bottom of page