top of page

Viktor Fuček

"hľadanie vlastného hlasu"

Kurátor:
Andrej Jaroš

13.05. 2022 - 01.07. 2022

bottom of page